Visie Fluid Church

Onze visie is een netwerk van christenen die sterk staan in de bediening die God hun gegeven heeft en die impact hebben op hun omgeving.

Missie Fluid Church

Wij bouwen aan teambedieningen die veilig, gezond en impactvol zijn.

Waarden Fluid Church

  • Wij functioneren vanuit het besef dat we afhankelijk zijn van Jezus.
  • We bouwen een cultuur die open en veilig is.
  • De rollen en taken die God ons gegeven heeft, geven wij vorm vanuit een dienende houding.
  • Wij kiezen ervoor om de Heilige Geest inspraak te geven in ons leven zodat heelheid en geestelijke  volwassenheid
    ontstaat.
  • Wij zijn ons ervan bewust waar we de ander nodig hebben en wat we zelf toevoegen.

Missionaire Inspiratiedag

 Let op!  Deze dag wordt opgeschoven vanwege te weinig  aanmeldingen.

Op 13 januari 2024 organiseren wij vanuit Fluid Church samen met Zendingsgemeente Menorah een inspiratiedag
rondom missionair werken. De reden dat we dit organiseren is dat we zien dat evangelisatie voor vrijwel elke gemeente een  uitdaging is. Sommige zijn wel actief op het gebied van straatevangelisatie en dat is mooi, maar er zijn nog zoveel meer mogelijkheden.

Tijdens deze dag gaan we daarom samen nadenken hoe je als gemeente vanuit een diversiteit aan bedieningen het goede nieuws dat Jezus leeft kan verspreiden. We gaan het hebben over: Teambedieningen, City Movements, Missionair werken door gebed en krachtbedieningen en het creëren van een gezonde en veilige gezonde cultuur zodat als iemand geïnteresseerd is  in het evangelie zich ook gaat thuis voelen binnen de gemeente.

De sprekers die komen zijn:  Giovanni Veldhuis, Wilbert de Goei en diverse anderen. De dag duurt van 10.00-16.00 uur. Van 12.00-13.00 uur kan je zelf of samen met anderen gaan lunchen in het centrum  (het gebouw ligt midden in het centrum).

Locatie:
Paslaan 11, 7311 AH Apeldoorn

Kosten:
De dag is gratis zodat het voor iedereen toegankelijk blijft, wel is er een collecte.

Fluid Church is een onderdeel van Stichting Transformate en wordt ondersteund door diverse organisaties waaronder C.V. Helpgoed.