Fluid Church is a church without walls a learning community for christians
and a home for those who don't have a church

Een kerk zonder muren

verbonden door...

01

Gods Waarheid

Een kerk zonder menselijke veroordeling waar mensen zich verbonden weten door Gods Waarheid, het Licht dat Hij in ons leven schijnt en ons bewust maakt van wat goed is om te doen. Gods Waarheid die tevens zo mooi beschreven staat in de Bijbel

02

Liefde & vergeving

Een kerk waar liefde, vergeving en verzoening centraal staat.
Jezus' bloed vloeide voor ons zodat wij zowel herstel in de relatie met God als onze medemens kunnen ervaren.

03

Levend water

De Heilige Geest is als levend water. Overal waar dit water komt ontstaat bloei en nieuw leven.
Wij willen een kerk zijn die zich inzet voor de bloei van personen, de samenleving en uiteindelijk zelfs heel de schepping.

Nieuwsbrief Fluid Church (Stichting Transformate)

Uitnodiging

Wij nodigen jou uit om te reageren. Wij willen namelijk investeren in verbindend leiderschap, bedieninggerichte toerusting  en samenlevingsgerichte geloofscommunities omdat wij geloven dat deze drie dingen nodig zijn om de samenleving te veranderen.

Binnen de huidige samenleving gaan er nog altijd de nodige dingen mis door individualisme, egocentrisme, hebzucht en machtsmisbruik.  Wij geloven dat hierin alleen werkelijke verandering tot stand kan komen als God onze ogen hiervoor opent en ons helpt om een andere weg in te slaan. Ieder van ons heeft het nodig om zich afhankelijk op te stellen naar God toe. Onder Zijn leiding ontstaat nieuwe visie en nieuwe eenheid.

De vervolgstap is dat mensen met elkaar gaan kijken, hoe zij deze ontvangen visie kunnen vormgeven om zo gezamenlijk tot zegen te zijn voor hun omgeving.  Verandering brengen doe je niet alleen, dat doe je samen!

De nieuwe initiatieven die voortkomen uit de nieuwe visie zullen logischerwijs vragen om vakkundig, dienend en bovenal verbindend leiderschap. Een vorm van leiderschap waarin wij graag mensen toerusten.  Uiteindelijk verandert door deze manier van werken heel de samenleving.

Het is als het water dat ontspringt vanuit Gods troon en overal waar het komt leven brengt (zie: Ezechiël 47:1-12).  Als jij dit ook gelooft dan komen we graag met jou in contact: info@fluidchurch.nl | 06-11985537 (Wilbert de Goei)

Visie Fluid Church

Fluid Church heeft als visie dat mensen gaan groeien, bloeien en in hun kracht worden gezet zodat zij liefde, wijsheid en goddelijke oplossingen kunnen brengen naar de maatschappij. In een community van liefde en bemoediging weten zij zich samen sterk en zetten zij zich, gedreven door deze liefde, in voor anderen. Overal waar zij komen ontstaat bloei en wordt Gods koninkrijk zichtbaar.

Drie pijlers

Vanuit de persoonlijke relatie met God de Vader en onder leiding van de Heilige Geest mogen we Jezus’ handen en voeten zijn in deze wereld. Wij zijn Zijn lichaam hier op aarde en vanuit dat perspectief zien wij de volgende drie pijlers:

  • We geloven in  samenlevingsgerichte geloofscommunities: 
    Groepen waarin mensen leren van elkaar en samen groeien in geloof. Communities die  maatschappelijke relevant willen zijn en vanuit bewogenheid een positieve impact hebben op hun omgeving.

  • We geloven in bedieningsgerichte toerusting: 
    Eén van die manieren om te komen tot vernieuwing is te investeren in de gaven en talenten die God aan mensen gegeven heeft. Wij willen mensen op dit gebied toerusten.

  • We geloven in verbindend leiderschap: 
    We willen mensen trainen in leidinggeven,  in het voort leven van je visie en in het ondersteunen van mensen om actief bij te dragen aan de collectieve doelstelling.

Missie Fluid Church

Gedreven door de liefde voor Jezus en door middel van toerusting, gebed en community bieden wij ondersteuning aan christenen die zich verenigd hebben in een geloofscommunity (kring / kleine groep / huisgemeente) zodat zij als groep tot bloei komen en in staat gesteld worden om een positieve impact te hebben in deze wereld.

Fluid Church is een onderdeel van Stichting Transformate en wordt ondersteund door diverse organisaties waaronder C.V. Helpgoed.