Het support netwerk voor christelijke leiders en
alternatieve kerkvormen

Een kerk zonder muren

verbonden door...

01

Een stroom van licht

Een kerk zonder oordeel waar mensen zich verbonden weten door Gods Waarheid, het Licht dat Hij in ons leven schijnt en ons bewust maakt van wat goed is om te doen.

02

Een stroom van bloed

Een kerk waar vergeving en verzoening centraal staat.
Jezus' bloed stroomde rijkelijk voor ons waardoor wij herstel in de relatie met God en onze medemens kunnen ervaren.

03

Een stroom van water

Een kerk die zich inzet voor de bloei van personen, de samenleving en uiteindelijk zelfs heel de schepping.
De Heilige Geest is als levend water. Overal waar dit water komt ontstaat bloei en nieuw leven.

Visie Fluid Church

Fluid Church heeft als visie dat mensen gaan groeien, bloeien en in hun kracht worden gezet zodat zij liefde, wijsheid en goddelijke oplossingen kunnen brengen naar de maatschappij. In een community van liefde en bemoediging weten zij zich samen sterk en zetten zij zich, gedreven door liefde, in voor anderen. Overal waar zij komen ontstaat bloei en wordt Gods koninkrijk zichtbaar.

Drie pijlers

  • Liefdevolle en bemoedigende communities waarin we leren van elkaar en samen groeien in geloof.
  • Verbindend leiderschap waarin we elkaar voorleven, ondersteunen en leiden.
  • Maatschappelijke relevantie waarbij we liefde geven en actie ondernemen om een positieve impact te hebben in deze wereld.

Missie Fluid Church

Gedreven door de liefde voor Jezus en door middel van toerusting, gebed en community bieden wij ondersteuning aan christenen die zich verenigd hebben in een kleine groep / huisgemeente zodat zij als groep tot bloei komen en in staat gesteld worden om een positieve impact te hebben in deze wereld.