Meer informatie over onze "Jezus Community"

Meld je aan voor onze community

Ben jij op zoek naar een gezellige maar ook leerzame community van geloofsgenoten? Eentje die na aanmelding ook via een app toegankelijk is? 

Geloven doe je niet alleen maar samen. Fluid Church is ontstaan omdat wij geloven dat Gods Vaderhart ook uitgaat naar christenen die geen kerk of gemeente hebben. Deze christenen staan er vaak alleen voor en dat willen wij graag anders zien.

Daarnaast schreef Paulus al dat het Gods plan is om alles onder Jezus te laten functioneren:

Nee, Fluid Church stimuleert ook daadwerkelijke ontmoeting. Wij willen diverse training-, gebeds- en ontmoetingsmomenten organiseren. Daarnaast verzorgen we ontmoeting door middel van het netwerk Feel Welcome. Feel Welcome is een prachtig initiatief waarbij christenen hun huizen openstellen voor anderen om langs te komen (www.feelwelcome.org).

Ook stimuleren wij geloofsbeleving in kleine groepen (communities) en helpen wij deze om een licht te zijn in de samenleving. Geloven is immers samen Christus aan deze wereld laten zien.   

Ja, dat hebben we zeker.  Binnen de community zijn veel mensen te vinden die  kerken op individuele basis kunnen ondersteunen. Wij moedigen iedereen in de community ook aan om  binnen bestaande kerken te dienen. We zien er naar uit dat elke kerk is als een boom geplant aan waterstromen, met allemaal mooie vruchten.

Vanuit ons eigen kernteam bieden wij aan kerken tevens support door middel van  toerusting,  leiderschapstrainingen en teamoptimalisatie. 

Aan de hand van concrete tools maken we een analyse en geven we advies en training. Ons doel: een evenwichtige en gezonde cultuur. Een cultuur waarbinnen men zich vanuit  betrokkenheid doelgericht inzet om de visie te realiseren. Op deze manier wordt de ontvangen visie van God met veel enthousiasme vormgegeven.

Ja, ook die zijn er:

  1. Wij geloven dat geen enkele vorm van geestelijk leven kan bestaan zonder gebed en Bijbellezen. Elk christen heeft verbondenheid met God nodig voor zijn of haar geestelijke leven.  Voor ons is dit altijd de basis.
  2. Wij geloven dat Jezus Gods Zoon is, dat Hij mens werd, voor onze zonden stierf en opstond uit de dood zodat wij nieuw leven kunnen ontvangen. Dit is de kern van ons geloof. Hij is het centrale punt, de sleutel tot verlossing voor zowel de individuele mens als heel de schepping.
  3. Jezus volgen betekent de Heilige Geest toestaan in je leven, zodat Hij jouw leven van binnenuit kan veranderen. Als christenen streven we er daarom ook naar om niemand te (ver)oordelen maar om mensen weer in contact te brengen met de Heilige Geest, zodat Hij zijn werk kan doen.
  4. Jezus volgen brengt een verantwoordelijkheid met zich mee naar je medemens en naar de schepping als geheel. Deze verantwoordelijkheid draag je echter niet alleen maar samen. Samen bouw je aan Gods herstelplan: Zijn Koninkrijk.  Ieder doet dat met de gaven en talenten die God aan hem of haar gegeven heeft. Met deze gaven ga je de ander dienen. Door te dienen ontstaan bedieningen. We geloven dat we het het meest efficient werken als we vanuit liefde bedieninggericht gaan werken.
  5. Jezus is het hoofd van ons initiatief. Vanuit Hem en door Hem vindt de opbouw plaats. We geloven daarbij in dienend leiderschap geleid door Jezus. Dit houdt voor is in dat leiders richting geven door steeds te wijzen naar het voorbeeld van Jezus. Zij moedigen je aan Jezus’ voorbeeld te volgen. Waar nodig bieden zij ondersteuning om dit te verwezenlijken. Ook bidden zij steeds weer dat Jezus meer en meer zichtbaar wordt door ons allen heen.  

Voor de community gelden de volgende richtlijnen:

  • Binnen de community gaan we liefdevol en respectvol met andere om en veroordelen we anderen niet t om hun mening of gedrag.
  • Er worden geen aanstootgevende dingen geplaatst zoals  pornografische /erotische beelden of vormen van occultisme, vloekwoorden etc.
  • Ook is het niet toegestaan om  mensen op te lichten of dubieuze producten te promoten of reclema te maken voor vormen van occultisme / sektes  ndere godsdiensten dan het christendom.

    Bij melding van misbruik kan iemand definitief uit de community verwijderd worden. Vanuit Fluid Church hopen dat dit niet nodig zal zijn maar we behouden wel het recht hiertoe.