Meer informatie over onze community

Meld je aan voor onze community

Ben jij op zoek naar een gezellige maar ook leerzame community van geloofsgenoten? Eentje die na aanmelding ook via een app toegankelijk is? 

Geloven doe je niet alleen maar samen. Fluid Church is ontstaan omdat wij geloven dat Gods Vaderhart ook uitgaat naar christenen die geen kerk of gemeente hebben. Deze christenen staan er vaak alleen voor en dat willen wij graag anders zien.

Paulus schreef dat het Gods plan is om alles onder Jezus te laten functioneren (Efeze 1:22-23). Onze community had dan ook de naam www.jezus.community

Door de samenwerking met One Way Society hebben we echter besloten om de naam te veranderen in www.ows.community

One Way Society bouwt aan een eerlijke en transparante economie en samenleving waarin Jezus centraal staat.  Zij doet dit door verbinding en het gezamenlijk inzetten van kennis, kunde en kaptiaal.

Ja, ook die zijn er:

  1. Wij geloven dat geen enkele vorm van geestelijk leven kan bestaan zonder gebed en Bijbellezen. Elk christen heeft verbondenheid met God nodig voor zijn of haar geestelijke leven.  Voor ons is dit altijd de basis.

  2. Wij geloven dat Jezus Gods Zoon is, dat Hij mens werd, voor onze zonden stierf en opstond uit de dood zodat wij nieuw leven kunnen ontvangen. Dit is de kern van ons geloof. Hij is het centrale punt, de sleutel tot verlossing voor zowel de individuele mens als heel de schepping.

  3. Jezus volgen betekent de Heilige Geest toestaan in je leven, zodat Hij jouw leven van binnenuit kan veranderen. Als christenen streven we er daarom ook naar om niemand te (ver)oordelen maar om mensen weer in contact te brengen met de Heilige Geest, zodat Hij zijn werk kan doen.

  4. Jezus volgen brengt een verantwoordelijkheid met zich mee naar je medemens en naar de schepping als geheel. Deze verantwoordelijkheid draag je echter niet alleen maar samen. Samen bouw je aan Gods herstelplan: Zijn Koninkrijk.  Ieder doet dat met de gaven en talenten die God aan hem of haar gegeven heeft. Met deze gaven ga je de ander dienen. Door te dienen ontstaan bedieningen. We geloven dat we het het meest efficient werken als we vanuit liefde bedieninggericht gaan werken.

  5. Jezus is het hoofd van ons initiatief. Vanuit Hem en door Hem vindt de opbouw plaats. We geloven daarbij in dienend leiderschap geleid door Jezus. Dit houdt voor is in dat leiders richting geven door steeds te wijzen naar het voorbeeld van Jezus. Zij moedigen je aan Jezus’ voorbeeld te volgen. Waar nodig bieden zij ondersteuning om dit te verwezenlijken. Ook bidden zij steeds weer dat Jezus meer en meer zichtbaar wordt door ons allen heen.