Droom niet te klein…

Onlangs las ik boek van de basketbalcoach Rick Pitino.[1]  Deze beroemde coach  legde uit dat coaching voor hem begint bij het ontdekken van de dromen van de basketbalspelers.  Hij begon daarmee. Hij wist te vertellen dat als spelers een te kleine droom hadden, ze hun leven daar ook naar gingen inrichten en dus ook weinig bereikten. Soms hielp hij ze daarom om groter te dromen. Dit had tot gevolg dat ze de lat hoger legden en daar gemotiveerd mee aan de slag gingen.

Vervolgens hielp hij hen om de stappen te zien waardoor zij hun droom konden realiseren. Hij bemoedigde hen, krikte hun zelfbeeld op en stimuleerde hen tot hard werken, met succes als resultaat. Eén van zijn belangrijkste taken was hen te laten geloven dat hun dromen haalbaar waren.  Als zij in hun dromen zouden gaan geloven en bereid waren om met elkaar er keihard voor te gaan werken, dan zou het gaan lukken.  Hij hielp ze te dromen en hij hielp ze om hun dromen te verwezenlijken met veel dankbaarheid als gevolg.[2]

Jezus’ hulp bij jouw droom
Het mooie hiervan vond ik dat deze coach de spelers echt op het oog had. Hij gaf om de spelers en hielp ze om beter te worden als basketballer maar ook als mens. Zelf moest ik toen denken aan  Jezus. Jezus is de persoon in ons leven die het beste met ons voor heeft, ons helpt met dromen en ons helpt om te geloven dat met Zijn hulp we die dromen ook kunnen verwezenlijken.  Jezus heeft het beste met ons voor. Jezus heeft immers gezegd dat Hij gekomen was  zodat wij leven zouden hebben, leven en overvloed  (Johannes 10:10) en om te laten zien dat Hij het meende is Hij vrijwillig voor ons aan het kruis gegaan en heeft daar voor ons een verschrikkelijke marteldood ondergaan. Jezus heeft jou en mij op het oog. Hij houdt van ons. De Bijbel laat dit overduidelijk zien door de tekst in de eerste brief van Johannes: “Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven.” (1 Joh. 3:16).

Dromen die gaan over meer dan “doen”
Heel vaak gaan dromen over de de dingen die we later willen gaan doen.  Dromen van God gaan ook over “zijn” en over “relatie”. Ik geloof dat ieder mens meerdere dromen van God krijgt om voor te gaan. Deze dromen zijn per persoon heel verschillend en divers. Je droom kan bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijf zijn. Het kan een droom zijn die te maken heeft met het vormen van een gezin en je rol daarin. Het kan te maken hebben met sport, muziek, etc. En naast dergelijke dromen geloof ik ook dat God een droom, een verlangen geeft om een prachtige liefdesrelatie met Hem op te bouwen.

Een droomverlangen als basis voor je gebedsleven
Deze laatste droom, dit verlangen vormt de basis voor een rijk gebedsleven.[3] Bidden is nooit een doel op zich, bidden het is het communiceren met God en als het goed is, is het de wederzijdse communicatie van liefde naar elkaar.[4] Onze relatie met God is immers niet in eerste instantie een werk- of functionele relatie, maar een liefdesrelatie.[5] En laten we ook op dit gebied het advies van coach Rick Pitino ter harte nemen en niet te klein dromen.

[1]      Rick Pitino is the first coach in NCAA history to take three different teams to the NCAA Final Four, Pitino was inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 2013, lofty recognition for a lifetime of impressive basketball achievement. (http://www.gocards.com/sports/m-baskbl/mtt/pitino_rick00.html)

[2]      Pitino, R., “Succes is a choice: Ten steps to overachieving in business and life”

[3]      Holy desire is a holy power that energizes prayer. It is a dynamic of the Spirit. Fénelon wrote, “He who desires not from the depths of his heart makes a deceptive prayer.” Heaven wants sincerity, not beautiful, polite words. Heaven wants depth of soul, not lukewarm mouthings. Duewel, W.L., 2013. Mighty prevailing prayer: experiencing the power of answered prayer, Grand Rapids, MI: Zondervan

[4]      Almighty God, the Lord of Eternity, wants to be intimate with us, to draw near and spend time with us. He holds out a tender, wonderful, incredible offering. But we, like the couple at the airport, are so blind, so preoccupied, that we miss the invitation. Not only does God command us to pray, he permits us to pray. Prayer is both a must and a may, an obligation and a gift. Why would any of us ignore the God of the universe, bending low to offer us the pleasure of his company? One reason may be simple ignorance—we do not really understand just how personal this God is.Patterson, B. & Goetz, D.L., 1999. Deepening your conversation with God, Minneapolis, MN: Bethany House Publishers.

[5]      The Bible also says that the Lord is our Bridegroom and we are His bride. It is written in 2 Corinthians 11:2: “I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him.” Hong, J.Y.-G., 2008. Building a House of Prayer: 18 Prayer Models for Approaching God’s Throne David A. Womack, red., Alachua, FL: Bridge-Logos.