Leiderschapsontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om te investeren in goed leiderschap. Daarom willen we aan de hand van vier modules leiders toerusten. Deze modules zijn:

Visie ontvangen en effectief doorgeven: Tijdens deze visie, missie en strategiemodule staan wij stil bij hoe je visie ontvangt van God, deze effectief verwoordt en verbindt aan een groep mensen zodat het geen papierenstuk wordt dat ergens ligt stof te happen maar een goede, richtinggevende leidraad.

Voorbij de passiviteit: In elke groep kunnen vormen van passiviteit ontstaan. Dit kan te maken hebben met geestelijke oorzaken, oorzaken op het gebied van organisatie en communicatie en/of pijn uit het verleden. In deze module leren leiders hoe ze passiviteit breed kunnen analyseren en aanpakken.

Leiderschap in teamvorm: Als team leidinggeven is vaak een hele uitdaging, de persoonlijke verschillen, strategieën en voorkeuren hebben menig leiderschapsteam doen stranden. Echter, als dit wel lukt dan is de zegen die dit brengt ongekend. In deze module leren leiders hoe zij niet alleen hun eigen bediening vormgeven maar de kracht van alle teamleden naar voren kunnen laten komen en als team impact kunnen hebben.

Cultuur en opvolging: Een positieve cultuur binnen een groep is enorm kostbaar omdat deze ook doorgaat als de initiatiefnemers niet meer betrokken zijn. Een positieve cultuur kan vele tientallen jaren een prachtige en krachtige impact hebben. Tijdens deze module kijken we naar welke cultuureigenschappen we willen doorgeven. Ook zal er veel aandacht zijn voor de overdracht van leiderschap op, bijvoorbeeld, een volgende generatie. Centraal staat: Hoe kun je datgene wat we als positief ervaren, borgen?

Wat is verbindend leiderschap?

Verbindend leiderschap is ontstaan binnen het bedrijfsleven. Waar in de beginperiode van de industriële revolutie de bedrijven sterk hiërarchisch georganiseerd waren, zien we dat in de tweede helft van de 20ste eeuw een meer horizontale lijn ingezet wordt. De rol van het managementteam kreeg een steeds grotere plaats. Door de globalisering en mondiale uitdagingen is de nieuwe trend er één van samenwerking en opereren vanuit een netwerk aan organisaties. Het leiderschap wat hierbij past is dat van verbindend leiderschap.

Verbindend leiderschap is een vorm van transformationeel leiderschap. Binnen transformationeel leiderschap motiveert men niet vanuit positie maar vanuit visie en betrokkenheid. Het doel van verbindend leiderschap kan men verwoorden als: Vanuit betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen teamleden intrinsiek motiveren om een concrete (belangen overstijgende) bijdrage aan een gezamenlijk doel te leveren. Door verbindend leiderschap worden zowel de onderlinge samenwerking binnen teams als de samenwerking tussen organisaties bevordert.

De organisatiefilosofie waar wij als verbindende leiders bij Stichting Transformate gebruik van maken, heet Samensturing. Samensturing draait om het bevorderen van de verbinding naar elkaar, naar de organisatie en haar doelen en naar de leiding binnen de organisatie. Samensturing ruilt positioneel denken in voor denken vanuit een collectief doel en bijbehorende leidende principes en kaders.