Toerusting voor groepen

Om de diverse bijbelstudiegroepen, geloofscommunities en huisgemeenten te ondersteunen willen we komende jaren drie jaarprogramma’s maken. Deze jaarprogramma’s omvatten de volgende thematiek:

Leiderschapsontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om te investeren in goed leiderschap. Daarom willen we aan de hand van vier modules leiders toerusten. Deze modules zijn:

Visie ontvangen en effectief doorgeven: Tijdens deze visie, missie en strategiemodule staan wij stil bij hoe je visie ontvangt van God, deze effectief verwoordt en verbindt aan een groep mensen zodat het geen papierenstuk wordt dat ergens ligt stof te happen maar een goede, richtinggevende leidraad.

Voorbij de passiviteit: In elke groep kunnen vormen van passiviteit ontstaan. Dit kan te maken hebben met geestelijke oorzaken, oorzaken op het gebied van organisatie en communicatie en/of pijn uit het verleden. In deze module leren leiders hoe ze passiviteit breed kunnen analyseren en aanpakken.

Leiderschap in teamvorm: Als team leidinggeven is vaak een hele uitdaging, de persoonlijke verschillen, strategieën en voorkeuren hebben menig leiderschapsteam doen stranden. Echter, als dit wel lukt dan is de zegen die dit brengt ongekend. In deze module leren leiders hoe zij niet alleen hun eigen bediening vormgeven maar de kracht van alle teamleden naar voren kunnen laten komen en als team impact kunnen hebben.

Cultuur en opvolging: Een positieve cultuur binnen een groep is enorm kostbaar omdat deze ook doorgaat als de initiatiefnemers niet meer betrokken zijn. Een positieve cultuur kan vele tientallen jaren een prachtige en krachtige impact hebben. Tijdens deze module kijken we naar welke cultuureigenschappen we willen doorgeven. Ook zal er veel aandacht zijn voor de overdracht van leiderschap op, bijvoorbeeld, een volgende generatie. Centraal staat: Hoe kun je datgene wat we als positief ervaren, borgen?

Fluid Church is een onderdeel van Stichting Transformate en wordt ondersteund door diverse organisaties waaronder C.V. Helpgoed.