Activiteiten in Ede

In Ede hebben we diverse ontmoetingsmomenten  gepland staan. Adres: Voltastraat 4 in Ede. Bel bij aankomst naar: 06-11985537 dan openen we de deur.

Gebedshuis:  Vrijwel elke zondag komen we om 10.00 uur samen voor gebed. We nemen de tijd voor de ontmoeting met de levende God en bidden voor elkaar.

Leergroep Gebed & Profetie: Elke eerste maandag van de maand (behalve in januari dan is het op 8 jan.) hebben we een interkerkelijke leergroep rondom gebed en profetie.

Samen denken we na over hoe we  kunnen groeien in de  bediening van zowel gebed als profetie en hoe we daarmee o.a. de kerk in Ede tot zegen kunnen zijn. We leren van elkaar en zien uit naar wat God gaat doen. Op deze manier willen we kijken  hoe wij de diverse kerken/christenen tot zegen kunnen zijn. Deze avonden starten steeds om 20.00 uur, aan de Voltastraat 4 in Ede. Opgeven kan door te mailen dat je wilt komen. Deze  mail kan je sturen naar: info@fluidchurch.nl

Kunstenaarscafé: Elke eerste woensdag van de maand hebben we kunstenaarscafé in samenwerking met To Art (www.to-art.nl). Dit start op 4 oktober om 20.00 uur.

Het kunstenaarscafé komt samen op de eerste woensdagavond van de maand. Elke avond heeft een thema en een vaste structuur. We beginnen de avond met een korte opening waarin het thema voor de avond wordt geintroduceerd. Vervolgens stelt één van de deelnemers van het kunstenaarscafé zichzelf en zijn werk voor. We maken hiervoor een rooster, zodat iedereen die wat wil delen de mogelijkheid heeft om dit doen en zich daar ook op voor te bereiden (aan de hand van een paar basisvragen). Na het voorstellen volgt er een activiteit gerelateerd aan het thema. De invulling van de activiteit zal wisselen per avond en heeft als doel om ons perspectief te vergroten door iets nieuws of geks te doen. Aan het einde van de avond gaan we in kleine groepjes uiteen om door te praten over het thema en voor elkaar te bidden. In deze groepjes is de ruimte om te delen waar je mee bezig bent en waar je tegenaan loopt.

 

Boekenclub: In samenwerking met To Art  (www.to-art.nl) hebben we elke 3e woensdag van de maand een boekenclub. Dit start op  20 september om 20.00 uur.

In deze boekenclub willen we ons eigen creatieve rechtse brein beter leren begrijpen en de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft versterken. Dit doen we door het lezen en bespreken van boeken van (bestverkochte) auteurs die een autoriteit zijn op het onderwerp. We behandelen vier thema’s verspreid over vier jaar.


LEF-Avond: Elke donderdag komen we als mannengroep bij elkaar. De ene keer voor Bijbelstudie en gebed, de andere keer voor bordspellen, etc.  Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur. Incidenteel hebben we ook een avond met eten en spreker.

Leiderschapsontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om te investeren in goed leiderschap. Daarom willen we aan de hand van vier modules leiders toerusten. Deze modules zijn:

Visie ontvangen en effectief doorgeven: Tijdens deze visie, missie en strategiemodule staan wij stil bij hoe je visie ontvangt van God, deze effectief verwoordt en verbindt aan een groep mensen zodat het geen papierenstuk wordt dat ergens ligt stof te happen maar een goede, richtinggevende leidraad.

Voorbij de passiviteit: In elke groep kunnen vormen van passiviteit ontstaan. Dit kan te maken hebben met geestelijke oorzaken, oorzaken op het gebied van organisatie en communicatie en/of pijn uit het verleden. In deze module leren leiders hoe ze passiviteit breed kunnen analyseren en aanpakken.

Leiderschap in teamvorm: Als team leidinggeven is vaak een hele uitdaging, de persoonlijke verschillen, strategieën en voorkeuren hebben menig leiderschapsteam doen stranden. Echter, als dit wel lukt dan is de zegen die dit brengt ongekend. In deze module leren leiders hoe zij niet alleen hun eigen bediening vormgeven maar de kracht van alle teamleden naar voren kunnen laten komen en als team impact kunnen hebben.

Cultuur en opvolging: Een positieve cultuur binnen een groep is enorm kostbaar omdat deze ook doorgaat als de initiatiefnemers niet meer betrokken zijn. Een positieve cultuur kan vele tientallen jaren een prachtige en krachtige impact hebben. Tijdens deze module kijken we naar welke cultuureigenschappen we willen doorgeven. Ook zal er veel aandacht zijn voor de overdracht van leiderschap op, bijvoorbeeld, een volgende generatie. Centraal staat: Hoe kun je datgene wat we als positief ervaren, borgen?

Toerusting voor groepen

Om de diverse bijbelstudiegroepen, geloofscommunities en huisgemeenten te ondersteunen willen we komende jaren drie jaarprogramma’s maken. Deze jaarprogramma’s omvatten de volgende thematiek: