Base

Naam:

Giovanni Veldhuis

Voorstelstukje:

Gepassioneerd over mensen als zij op de plek in hun leven komen waar ze vruchtdragen, waar ze bloeien en tot hun recht komen en gepassioneerd over kerken als zij hetzelfde doen. Wanneer die twee elkaar gaan overlappen en versterken dan ben ik helemaal gelukkig, omdat we dan het Koninkrijk vorm zien krijgen. Door mijn ervaring in het leiden en adviseren van verschillende organisaties en het coachen en trainen van leiders, is deze passie alleen maar sterker geworden. Ik heb mij gespecialiseerd in het implementeren van Samensturing en het inspireren van mensen als spreker en leraar. Tevens heb ik veel ervaring in het opzetten en leiden van events. Samen met Wilbert en een aantal anderen hebben we Youth Alive op Opwekking opgericht en jaren lang verzorgd. Dit was een jongerenprogramma voor 10.000 jongeren.

Woonplaats:

Deventer

Fluid Church is een onderdeel van Stichting Transformate en wordt ondersteund door diverse organisaties waaronder C.V. Helpgoed.